آشنایی با شهرداری منطقه 3

تعریف شهرداری

   شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality است و به ناحیه ای اطلاق می شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش نشانی به عموم ارائه می دهد( قادری و قادری،1386، 12). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداریها با آنچه که این سازمانها برای رسیدن به اهداف مورد نظر بوجود آمده اند بسیار متفاوت می باشد. از نظر عامه، شهرداری نهادی خدماتی است که خدمات شهری ارائه می دهد و بهای آن خدمات را دریافت می کند . ضمن اینکه این نگرش طی سالیان گذشته با تلاش مسئوولان شهری تغییر یافته و شهروندان شهرداری را یک سازمان اجتماعی می دانند.


   در حقیقت، در تعریف شهرداری می توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید.


وظائف شهرداری

   در سراسر جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته، شهرداری ها از وظائف متنوع و متعددی برخوردار میباشند. در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، وظائف شهرداری ها در بین سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی محلی متعددی توزیع شده است بطوری که وظائف شهرداری ها و به تبع آن اختیارات آنها، در شهرها محدود به مواردی خاص شده اند. بر همین اساس در حال حاضر می توان وظایف شهرداری ها را به پنج گروه زیر تقسیم بندی کرد:


 • وظائف عمرانی: مانند احداث خیابانها-معابر-میادین ،اعلام نظر نسبت به طرح های جامع و هادی شهری –اعلام نظر در خصوص نقشه های تفکیکی – الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان –الزام به پذیرش نقشه ساختمانی از اعضاء سازمان نظام مهندسی .
 • وظائف خدماتی : ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب، تعیین محلهائی مخصوص برای تخلیه زباله ،نخاله و فضولات ساختمانی –احداث غسالخانه و گورستان –پیشگیری از حوادث –پیشگیری از آلودگی محیط زیست –نگهداری و تعمیر تونلهای شهری .
 • وظایف نظارتی و حفاظتی: اجراء آراء کمیسیون ماده 100 – صدور پروانه ساختمان- نظارت بر کلیه ابنیه ای که در شهر ایجاد می شود، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی- حفظ اموال و دارائی شهر- اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری – حفظ فضای سبز .
 • وظائف رفاهی : احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویسهای بهداشتی –کشتارگاه-بوستان-جلوگیری از سد معابر عمومی .
 • مدیریت منابع: بودجه شهرداری- عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن –سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمانها .

ماموریت شهرداری منطقه 3

   شهرداری منطقه 3 تهران با مأموریت ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی، فنی و عمرانی، خدمات شهری و فضای سبز، معماری وشهرسازی، حمل و نقل و ترافیک به شهروندان محترم منطقه،و با هدف دستیابی به شهری توسعه یافته بر مبنای توسعه پایدارخدمات ذیل را ارائه می نماید:

 • افزایش رضایتمندی شهروندان
 • حرکت به سوی تعالی سازمان .
 • بهبود مستمر و افزایش اثربخشی فعالیت ها از طریق ایجاد نوآوری و خلاقیت در نیروهای انسانی بعنوان اصلی ترین سرمایه سازمان
 • حذف، کاهش و کنترل پیامدهای نامطلوب ناشی از جنبه های زیست محیطی فعالیتها و خدمات شهرداری
 • حرکت به سوی افزایش جنبه های مثبت شهرداری با پیامد مطلوب در سطح منطقه از طریق افزایش فضای سبز، مدیریت پسماند و استفاده بهینه از منابع طبیعی و انرژی در راستای اصلاح الگوی مصرف
 • بهبود افزایش سلامت جسمی و روانی پرسنل و پیشگیری از جراحت و بیماری در بین پرسنل و پیمانکاران شهرداری
 • حذف، کاهش و کنترل خطرات و عوامل زیان آور محیط کار در فعالیت های مختلف شهرداری
 • افزایش و آگاهی های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در بین پرسنل و طرف های ذینفع و شهروندان
 • آمادگی در برابر حوادث شهری و طبیعی و پیشگیری از حوداث انسانی و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای جامعه ایمن

اهداف کلی
 • حفظ و ارتقاء فعاليتهاي برتر و فرامنطقه ايي و فرا ملي
 • حفظ و ارتقاء فعاليتهاي برتر و فرامنطقه ايي و فرا ملي
 • ارتقاء کيفي و رفع نيازهاي ارتباطي و اطلاعاتي منطقه براي تسهيل در ايفاي نقش کلانشهري تهران براي تبديل شدن به کلانشهر جهاني و برخوردار از جايگاه رقابتي در سطح منطقه ايي و بين المللي.
 • ايمن سازي منطقه در مقابل آسيبها ، سوانح طبيعي ، سياسي ، و تامين امنيت
 • پاکسازي منطقه از آلاينده هاي زيست محيطي
 • ساماندهي نظام حمل و نقل منطقه
 • حفظ و نگهداشت ساکنان بومي منطقه
 • حفاظت و بهره گيري از موهبتهاي طبيعي منطقه در بازيافت هويت آن
 • حفاظت و بهره گيري از ويژگي هاي مصنوع منطقه
 • حفاظت و بهره گيري و توسعه مطبوعيت و مطلوبيت بصري منطقه
 • حفاظت و بهره گيري و توسعه عوامل ، عناصر و نشانه هاي تکوين و توسعه منطقه در ادوار تاريخي
 • اصلاح نظام شبکه ، اصلاح نظام حمل و نقل و اصلاح مديريت شبکه
 • توزيع عادلانه خدمات در سطح منطقه و ارتقاء کيفي ارايه خدمات
 • افزايش بهره وري زمينهاي قهوه ايي در جهت تامين خدمات عمومي

راهبردهای توسعه
 • ايجاد مرکز مدرن و مکمل مرکز شهر و ايجاد مرکز شهري نوين چند رسانه اي و جهاني متناسب با جايگاه عملکردي متصور براي کلانشهر تهران در مقياس بين الملل و منطقه ايي
 • استفاده از سيستمهاي ارتباطي دور- همکاري بين ادارات و سازمانهاي دولتي و نيمه دولتي و ايجاد سيستم و پايگاه اطلاع رساني روزآمد در سطح منطقه
 • جلوگيري از دخالت نابجا در محيط طبيعي براي جلوگيري از پيامدهاي ناشي از سوانح احتمالي و بهره گيري از قابليتهاي منطقه در تعادل بخشي محيطي شهر تهران و حفظ و ايفاي محيط طبيعي آن براي متعادل کردن انرژي هاي ورودي و خروجي و ايجاد ناسازگاري ميان محيط طبيعي و مصنوعي
 • توسعه حمل و نقل عمومي و کاهش حرکت عبوري
 • فزايش حس تعلق به مکان و ملحوظ داشتن منافع عامه
 • بهره گيري از عوارض موجد کيفيتهاي طبيعي( تپه ها و رود دره ها ) در طرحهاي توسعه شهري ، حفظ سيستم آب و سبز منطقه، تقويت محورهاي اکولوژيک منطقه در جهت پالايش هوا و توسعه محورهاي سبز و ايفاء و احياي مورفولوژي بافت منطقه
 • ابقاء و احياي الگوهاي معماري منطقه در منطقه و ارتقاء منظر جداره هاي شهري، حفاظت از کريدورها و کانون هاي دريافت ديد و منظر و بهره گيري از مناظر گسترده ، استراتژيک و چشم اندازهاي بديع منطقه
 • بکارگيري نشانه هاي هويتي به منظور خوانايي و دستيابي به سيماي قابل درک و آشنا با هوين فرهنگي و جغرافياي اقليمي و بازشناسي محلات قديمي و رعايت محدوده هاي آنها در تقسيمات شهري و شناسائي عوامل موثر و هويت بخش در شکل گيري محلات قديمي
 • ايجاد تعادل در حرکت عبوري و دسترسي ها ، اصلاح پارگي بافت به سبب شبکه شرياني سريع و همخوان کردن نظام دسترسي با استقرار حوزه هاي سکونت و فعاليت و تعديل ميزان و تقاضاهاي سفر با هدفهاي مختلف در سطح منطقه
 • افزايش و ارتقاء کيفي سيستمهاي حمل و نقل عمومي با تاکيد بر سيستمهاي بر ظرفيت ، آرام سازي حوزه هاي مسکوني و تعريف سطوح دسترسي و تخصيص زمين جهت تامين خدمات عمومي