04/21/2014 - دوشنبه 1 ارديبهشت 1393  |   | ورود به سایت
:: موقعیت شما: محلات و نواحی < نواحی < پرتال ناحیه چهار < مراکز تفریحی و ورزشی ناحیه چهار
آدرس
 نام مرکز

 خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان روبوری خواجه عبداله انصاری

 باشگاه ورزشی شریعتی

 خیابان شریعتی روبوری حسینیه ارشاد

 باشگاه ورزشی تخت جمشید

 خیابان شریعتی خیابان گل نبی ورزشگاه کشوری

 احمد کشوری

 بلوار میرداماد نرسیده به خیابان البرز

 بیلیارد پایتخت

 بلوار میرداماد خیابان البرز

 ورزشی راوک

آدرس
 نام مرکز

میرداماد سهیل تبریزیان نبش بهبهانی

سرای محله داوودیه

خیابان جلفا فرهنگسرای جلفا (ارسباران)

فرهنگسرای ارسباران

بلوار میرداماد خیابان تبریزیان کوچه نازنین

موسسه علوم قرانی تفسیر جوان

سیدخندان خیابان جلفا

کتابخانه ارسباران

سیدخندان خیابان شریعتی خیابان کوشا جنب ورزشگاه کشوری

کتابخانه اسناد ملی

 خیابان شریعتی حسینیه ارشاد

کتابخانه حسینیه ارشاد

 آدرس  امکانات  مساحت  نام پارک

 خیابان شریعتی خیابان گل نبی نبش بزرگراه همت

 آب آشامیدنی دارد

 5633مترمربع

 گل نبی

 میرداماد نبش شمس تبریزی جنوبی خیابان کاخ

 آب آشامیدنی ندارد

 4500مترمربع

 شمس تبریزی

 تقاطع بزرگراه مدرس حقانی

 آب آشامیدنی دارد

 47060مترمربع

 اقاقیا

 خیابان جلفا

 آب آشامیدنی ندارد

 2885مترمربع

 ارسباران

 تقاطع بزرگراه مدرس میرداماد

 آب آشامیدنی ندارد

 1252مترمربع

 گل سرخ

 خیابان جلفا خیابان ارسباران

 آب آشامیدنی ندارد

 1538مترمربع

 جلفا

 بزرگراه مدرس تقاطع ظفر

 آب آشامیدنی ندارد

 700مترمربع

 ناجی

 خیابان شریعتی خیابان مجتبایی

 آب آشامیدنی ندارد

 1553مترمربع

 نرگس

 خیابان تبریزیان

 آب آشامیدنی ندارد

 1387مترمربع

 نوایی

 خیابان جلفاخیابان کاویان غربی

 آب آشامیدنی دارد

 18000مترمربع

 بهشت مادران

 خیابان شریعتی تقاطع گل نبی

 آب آشامیدنی دارد

 1235مترمربع

 نوروز

 خیابان گل نبی تقاطع گل نبی

 آب آشامیدنی ندارد

 3255مترمربع

 پرستو

 بالاتر از پل سیدخندان خیابان شریعتی

 آب آشامیدنی دارد

 36000مترمربع

 شریعتی

 خیابان میرداماد جنب مسیل نیل

 آب آشامیدنی ندارد

 680مترمربع

 تخارستان

 اتوبان حقانی بعد از بزرگراه مدرس

 آب آشامیدنی دارد

 310000مترمربع

 طالقانی