آدرس و شماره تماس:

  ساختمان مرکزی : تهران-خیابان شریعتی-پایین تر از حسینیه ارشاد
  تلفن ساختمان شماره یک: 96013000 -96013001
  تلفن ساختمان شماره دو: 96013200 - 96013300
  ساعت مراجعه به شهرداری منطقه و نواحی:شنبه تا سه شنبه 8 الی16:30 و چهارشنبه8 الی 15:30
جستجو شماره تماس واحد و یا اداره مورد نظر
حوزه واحد و یا اداره شماره تماس
حوزه شهردار دفتر شهردار 96013011
حوزه شهردار دفتر شهردار 96013012
حوزه شهردار دفتر شهردار 96013013
حوزه شهردار اداره مشارکتها 96013270
حوزه شهردار اداره حقوقی 96013179
حوزه شهردار اداره بازرسی 96013077
حوزه شهردار حراست 96013053
حوزه شهردار اداره املاک 96013191
حوزه شهردار دبیرخانه 96013110
حوزه شهردار دبیرخانه 96013004
معاونت مالی و اقتصاد شهری دفتر معاونت مالی 96013104
معاونت مالی و اقتصاد شهری دفتر معاونت مالی 96013105
معاونت مالی و اقتصاد شهری اداره حسابداری 96013136
معاونت مالی و اقتصاد شهری اداره حسابداری 96013133
معاونت مالی و اقتصاد شهری اداره درآمد 96013155
معاونت مالی و اقتصاد شهری اداره درآمد 96013158
معاونت مالی و اقتصاد شهری واحد تدارکات 96013161
معاونت مالی و اقتصاد شهری واحد قراردادها 96013113
معاونت برنامه ریزی دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه شهری 96013204
معاونت برنامه ریزی دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه شهری 96013203
معاونت برنامه ریزی اداره فناوری اطلاعات 96013222
معاونت شهرسازی دفتر معاون شهرسازی 96013404
معاونت شهرسازی دفتر معاون شهرسازی 96013405
معاونت شهرسازی اداره بازرسی فنی 96013440
معاونت شهرسازی اداره بازرسی فنی 96010403
معاونت شهرسازی اداره صدور پروانه 96013415
معاونت شهرسازی اداره برو کف 96013428
معاونت شهرسازی اداره توافقات 96013460
معاونت شهرسازی اداره اجرای احکام 96013096
معاونت منابع انسانی واحد تکریم 96013312
معاونت منابع انسانی اداره ایثارگران 96013089
معاونت فنی عمران دفتر معاون فنی و عمران 96013603
معاونت فنی عمران دفتر معاون فنی و عمران 96013602
معاونت فنی عمران اداره نظارت فنی 96013620
معاونت فنی عمران واحد حفاری 96013619
معاونت فنی عمران واحد ابنیه 96013612
معاونت فنی عمران واحد راه و باند 96013613
معاونت فنی عمران اداره رسیدگی فنی 96013614
معاونت فنی عمران دبیرخانه 96013605
معاونت امور شهر و محیط زیست دفتر معاون امور شهر 96013703
معاونت امور شهر و محیط زیست دفتر معاون امور شهر 96013704
معاونت امور شهر و محیط زیست اداره دفتر فنی 96013735
معاونت امور شهر و محیط زیست اداره ساماندهی 96013751
معاونت امور شهر و محیط زیست اداره قنوات 96013723
معاونت امور شهر و محیط زیست اداره فضای سبز 96013711
معاونت امور شهر و محیط زیست اداره خدمات شهری 96013740
معاونت امور شهر و محیط زیست اداره بازیافت 96013728
معاونت ترافیک دفتر معاون حمل و نقل و ترافیک 96013803
معاونت ترافیک دفتر معاون حمل و نقل و ترافیک 96013807
معاونت ترافیک واحد نظارت و پیگیری 96013813
معاونت ترافیک اداره اتوبوسرانی 96014025
معاونت ترافیک اداره تاکسیرانی 96013840
معاونت ترافیک اداره فنی ترافیک 96013854
معاونت ترافیک اداره رسیدگی فنی 96013817
معاونت اجتماعی دفتر معاون اجتماعی 96013503
معاونت اجتماعی دفتر معاون اجتماعی 96013504
معاونت اجتماعی اداره برنامه ریزی 96013505
معاونت اجتماعی اداره فرهنگی 96013526
معاونت اجتماعی اداره ورزش 96013521
معاونت اجتماعی اداره مطالعات و سلامت 96013523
معاونت اجتماعی آموزش و مشارکتها شهروندی 96013555
معاونت اجتماعی اداره بانوان 96013513
معاونت اجتماعی اداره آسیبهای اجتماعی 96013535
معاونت اجتماعی شورایاری 96013514
معاونت اجتماعی ستاد راهبری مدیریت محله 96013516
ناحیه 1 دفتر شهرداری ناحیه 1 96013902
ناحیه 1 دفتر شهرداری ناحیه 1 96013903
ناحیه 1 اداره اجتماعی 96013910
ناحیه 1 اداره خدمات شهری 96013914
ناحیه 1 اداره مالی 96013933
ناحیه 1 اداره شهرسازی 96013940
ناحیه 1 اداره عمران 96013920
ناحیه 2 دفتر شهرداری ناحیه 2 96013952
ناحیه 2 اداره اجتماعی 96013960
ناحیه 2 اداره خدمات شهری 96013962
ناحیه 2 اداره مالی 96013990
ناحیه 2 اداره شهرسازی 96013985
ناحیه 2 اداره عمران 96013966
ناحیه 3 دفتر شهرداری ناحیه 3 96014053
ناحیه 3 اداره مالی 96014059
ناحیه 3 اداره عمران ترافیک 96014066
ناحیه 3 اداره خدمات شهری 96014068
ناحیه 3 اداره اجتماعی 96014055
ناحیه 3 اداره شهرسازی 96014088
ناحیه 4 دفتر شهرداری ناحیه 4 96014030
ناحیه 4 دفتر شهرداری ناحیه 4 96014003
ناحیه 4 اداره اجتماعی 96014005
ناحیه 4 اداره خدمات شهری 96014020
ناحیه 4 اداره مالی 96014033
ناحیه 4 اداره شهرسازی 96014036
ناحیه 4 اداره عمران 96014014
ناحیه 5 دفتر شهرداری ناحیه 5 96014101
ناحیه 5 دفتر شهرداری ناحیه 5 90614104
ناحیه 5 اداره اجتماعی 96014110
ناحیه 5 اداره خدمات شهری 96014111
ناحیه 5 اداره مالی 96014131
ناحیه 5 اداره شهرسازی 96014140
ناحیه 5 اداره عمران 96014116
ناحیه 6 دفتر شهرداری ناحیه 6 90614153
ناحیه 6 اداره اجتماعی 96014155
ناحیه 6 اداره خدمات شهری 96014161
ناحیه 6 اداره مالی 96014190
ناحیه 6 اداره شهرسازی 96014170
ناحیه 6 اداره عمران 96014166

آدرس و شماره تماس

  ساختمان مرکزی : تهران-خیابان شریعتی-پایین تر از حسینیه ارشاد
  تلفن ساختمان شماره یک: 96013000 -96013001
  ساعت مراجعه:شنبه تا سه شنبه 8 الی16:30 و چهارشنبه8 الی 15:30

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری منطقه 3 می باشد

راهنمای طبقاتی ساختمان منطقه

ساختمان شماره 1
ساختمان شماره 2

تماس با ما

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری منطقه 3 می باشد