جمعه 01 تیر 1397  |
 | ورود
Menu

سر فصل ها و شرح وظایف

اهداف کمی و کیفی

شرح وظایف اداره آموزش شهروندی

 

-برقراری ارتباط، تبادل نظر و برگزاری جلسات، تشکیل کمیسیون های تخصصی و تنظیم تقاهم نامه و توافق نامه همکاری بین بخشی ویژه 175 رده تابعه شهرداری تهران اهم از معاونت های ادارات کل، سازمان های مراکز، شرکت های موسسات تابعه پیرامون اهداف، وظایف و ماموریت های مشترک، مرتبط، موازی و پشیتیان ( مشارکت درون سازمانی)

 

 

 

-برقراری ارتباط، تبادل نظر، اعتماد سازی و جلب همکاری معنی دار و مورد نیاز در مدیریت شهری از طریق ساماندهی و فعال سازی 100 گروه و پایگاه مردم نهاد شامل تشکل های غیردولتی، مساجد، حسینیه ها و تکایا، هیات مذهبی، شورایاری ها و خیریه ها و 000 نفر از شهروندان تهرانی ( مشارکت برون سازمانی مردمی)

 

 

 

-برقراری ارتباط، تبادل نطر، برگزاری جلسات، تشکیل کمیسیون های تخصصی، تنظیم تفاهم نامه و عقد توافق نامه همکاری برون سازمانی با حاکمیت شامل دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه ( مجموعا" 100 مورد ) پیرامون اهداف، وظایف و ماموریت های مشترک، مرتبط، موازی و پشتیبان شهرداری تهران

 

 

 

 

 

 

 

اهداف کیفی:

 

 

 

آموزش:

 

 

 

-ارائه آموزش های مورد نیاز شهر تهران بر اساس حیطه شناختی اقشار مختلف شهروندان

 

-اثر بخش نمودن آموزش ها به منظور ایجاد رفتار مطلوب در راستای اهداف، وظایف و ماموریت های شهرداری تهران

 

-تغییر رفتارهای نامطلوب و اسیب زا از طریق اصلاح نگرش های شهروندان تهرانی

 

-توانمند نمودن اقشار آسبب پذیر از طریق ارائه آموزش های مورد نیاز

 

-بکارگیری آموزش اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای ناپسند

 

-ایفای نقش ستادی و هماهنگ کننده کلیه آموزش های رایج در شهرداری تهران

 

-افزایش وسعت و دامنه عملکرد آموزشی رده های تابعه شهرداری تهران

در مناطق 22 گانه

 

-تدوین موضوعات مرتبط با سرفصل های آموزشی معطوف به اهداف، وظایف و ماموریت های شهرداری با زندگی روزمره

 

 -تبادل نظر، برگزاری جلسات مشترک، تشکیل کمیسیون های تخصصی و زمینه یابی انجام فعالیت های بین بخشی

 

-تنظیم تفاهم نامه و عقد توافق نامه همکاری فی مابین

 

-شناخت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه شورایاری ها

 

-شناخت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه خیریه ها

 

-شناخت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه برون سازمانی

 

-شناخت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه درون سازمانی

 

-شناخت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه مساجد

 

-شناخت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه اقشار اجتماعی

 

-شناخت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه گروه ها و پایگاه های مردم نهاد

 

 

 

 اهداف کمی

 

 

 

آموزش:

 

 

 

-انجام برنامه ریزی آموزشی، نظارت برتدوین محتوا و ارزیابی آموزشی در خصوص 110 سر فصل آموزشی مرتبط و ارایه آموزش های شهروندی معطوف به اهداف  وظایف و ماموریت های ویزه 175 رده تابعه معاونت ها، ادارات کل، سازمان ها، شرکت ها، مراکز و موسسات در شهرداری تهران

 

-برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت برتولید محصولات آموزشی، برگزاری آموزش ها و راه اندازی ( تاسیس ) مراکز و فعالیت های آموزشی ویژه 175 رده تابعه شهرداری تهران ( براساس 110 سرفصل آموزش مرتبط )

 

-ارایه آموزش های شهروندی ویژه اقشار مختلف شامل کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان، سالمندان و خانواده های شهر تهران مجموعا" به تعداد 00000000 1( یکصد میلیون نفر برنامه) نفر برنامه در کل سازمان شهرداری

 

 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج