رسالت اداره مطالعات:

     انجام مطالعات و پژوهش های مورد نیاز حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران به منظور سیاست گذاری و  

 

      برنامه ریزی معاونت اجتماعی و فرهنگی و بخش های مرتبط با آن در شهرداری تهران

 

اهداف اداره مطالعات:

 

اين اداره با رويكرد كاربردي و توسعه‌اي اهداف زير را پيگيري مي‌كند:

1 - شناخت پديده‌ها، مسائل و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي تهران

2 - تبيين وتعميق بنيان‌هاي رويكرد اجتماعي در فعاليت‌هاي مديريت شهري

3 - تعيين خط‌ مشي فعاليـت‌ها و برنامه‌هاي اجتماعي و فرهنگي

 

وظايف کلی اداره  مطالعات اجتماعی و فرهنگی:

1-    انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ایی در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران .

2-    انجام افکار سنجی در مورد برنامه ها ی حوزه اجتماعی و فرهنگی و فعالیت های شهرداری مرتبط با  شهر و شهروندان تهران.

3-    تالیف و ترجمه کتاب و مقاله در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر تهران.

4-    برگزاری همایش ها ، نشست ها و جشنواره های علمی و کاربردی در سطوع مختلف شهر در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران .

5-    انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی طرح ها و پروژه های شهری در قالب پیوست اجتماعی.

6-     برگزاری کارگاه های تخصصی و کاربردی در حوزه اجتماعی و فرهنگی.

7-    ترسيم  سیمای  اجتماعي و فرهنگي شهر تهران از طریق ایجاد  پایگاه داده ها.

8-    راه اندازی بانک اطلاعات پژوهشگران حوزه اجتماعی و فرهنگی شهری.

9-   ایجاد و و توسعه زیر ساخت‌های مطالعاتی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی و پشتیبانی‌های علمی و تخصصی از حوزه های مختلف شهرداری و از پژوهشگران ، دانشجویان و محقیقین حوزه های اجتماعی و فرهنگی شهر تهران در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر تهران.


 

پریسا کریمی