ا


 

اداره کل سلامت شهرداری تهران از سال 1385 بعنوان یکی از ادارات کل تحت پوشش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با هدف ارتقاء سلامت شهروندان از طریق توسعه رویکرد شهر سالم فعالیت خود را آغاز نموده است .برای دستیابی به هدف فوق ، خانه های سلامت به عنوان مرکز هدایت پروژه شهر سالم در محلات ، راه اندازی شده اند . با تشکیل شورای سلامت محلات ، شبکه سلامتیاران شهر و کانونهای اجتماعی محلی در کنار خانه های سلامت سعی شده است تا با مشارکتمردم ، نهادهای دولتی، غیردولتی و محلی شاهد شهری کاملا سالم باشیم چرا که معتقدیم مشارکت مردمی، همکاری بین بخشی و توانمند سازی جامعه به عنوان کلیدهای طلایی شهر سالم به شمار می آیند .
            جهت ادامه مطلب کلیک نمائید