جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

محله کاووسیه

پرتال محله کاووسیه

محله کاووسیه

خصوصیات منحصر بفرد محله کاووسیه

محله ونک از محلات مهم منطقه محسوب می شود که دارای قدمت تاریخی قابل توجهی است. مستوفی الممالک از مالکان اصلی این محدوده بوده است و نقش مهمی در شکل گیری بناهای تاریخی و اجتماعی آن دارد. اما در این محله فرایند توسعه یافتگی به دلیل اتخاذ سیاست ها و برنامه های خاص روند طبیعی خود را طی ننموده است. این محله به دلیل اینکه پیش از انقلاب محدوده خارج از شهر در نظر گرفته شد اجازه ساخت و ساز نیافت و این برنامه مانع از آن شد که توسعه و نوسازی در آ رخ دهد. تنها بخشی از محله که در این محدوده قرار نگرفت توسعه یافت و چهره امروزی آن نیز تغییر یافته و فرایند نوسازی در آن رخ داده است. به هر حال از زمانی که این محدوده توسط دولت خارج از محدوده شناخته شد هر گونه عملیات عمرانی در آن متوقف شد و لطمه زیادی به آن وارد شد (مصاحبه با ونکی، 1388)

مشخصات محله کاووسیه