جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

محله آرارات

پرتال محله آرارات

محله آرارات

خصوصیات منحصر به این محله


محله آرارات در ابتدا بخشی از محدوده ونک محسوب می شد. در واقع ونک به دو بخش ونک ارامنه و ونک مستوفی تقسیم شده است که بعدها ونک ارامنه "آرارات" نامیده شد. از ویژگی های اجتماعی و فرهنگی این محله سکونت اقلیت ارامنه در این محل می باشد که البته در سالهای اخیر به دلیل مهاجرت این گروه کمرنگتر شده است. از مکانهای مهم این محله قلعه ارامنه است که به صورت مجموعه ای فرهنگی و تاریخی در تداوم حضور ارامنه نقش مهمی ایفا نموده است.. از دیگر ویژگی های برجسته این محله همبستگی اجتماعی خاص شهروندان مسلمان و ارامنه است که در گذشته و امروز به چشم می خورد(مصاحبه با هارطونیان، 1388)

مشخصات محله آرارات

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج