04/21/2014 - دوشنبه 1 ارديبهشت 1393  |   | ورود به سایت
:: موقعیت شما: محلات و نواحی < محلات < محله دروس
خصوصیات منحصر بفرد این محله


محله دروس از جمله محلاتی در منطقه سه است که بخش عمده ای از آن وقف شده است . از ویژگی های خاص محله دروس می توانیم به گستردگی پدیده وقف اشاره کنیم که مخبرالسلطنه هدایت در زمان حیاتش انجام داده است. سه دنگ محله وقف اولاد ذکور است و این اولاد موظف هستند درآمدهای ناشی از وقف را به یتیم های فقیر و محصل بدهند. از ویژگی های دیگر این محله حضور دولتمردان در این محله است. افراد برجسته ای در این محله زندگی می کنند که اغلب از رجال و افراد مطرح می باشند. حضور افراد با ویژگی های مذکور در گدشته های دور نیز در این محله دیده شده است همچنانکه خود مخبرالسلطنه هدایت نیز از رجال مملکت بوده است (مصاحبه با هدایت، 1388)

کاوسیه

 

محدوده محله کاوسیه  بلوار اسفندیار ، از طرف شرق بزرگراه مدرس و از غرب به بزرگراه کردستان ختم می شود.

 

محله کاوسیه از محله های تازه ساز در منطقه سه شهر تهران است و به دلیل ویژگی های خاصی که دارد بیشتر به مرکز تجاری و اداری منطقه تبدیل شده است. میزان عبور و مرور در شب و روز با کاهش تقریبی 3 برایری روبرو است. در واقع محله در زمان شب تقریبا خالی از سکنه می باشد. تعداد خانه های مسکونی در آن بسیار اندک و میزان مراکر تجاری و اداری در آن بسیار بالاست. متناسب با این شرایط میزان تعهد شهروندی و محله گرایی در آن بسیار پایین است چرا که افراد حس تعلق محله ای در آن ندارند.

اولین ساخت و سازهایی که در محله انجام شده است به محدوده خیابان ولیعصر محدود می شود . در این محدوده اماکن قدمت قابل توجهی دارند ولیکن در عمق 100 و 150 متری اماکن کاملا نوظهور و تازه ساز هستند. برخی از زمین های ساخت شده در این محدوده نیز در اوایل انقلاب مورد توجه قرار گرفته و ساخته شده است.

 

نکته ای که در رابطه با محله کاوسیه می توان به آن اشاره نمود وجود فرقه ای مختلف چون بهاییت در محله است. از سویی دیگر حضور یهودی ها در محله است که سابق برآن در محدوده خیابان جمهوری و خیابان انقلاب بودند و سپس جهت ارتقاء وضعیت خود به تپه های امانیه و کاوسیه آمدند.

در مشاهده کلی خیابان های این محله به روشنی در می یابیم که قدمت خانه های آن به بیش از 30 و 35 سال نمی رسد. اغلب ساکنان آن افرادی هستند که از خیابان های جمهوری به این محدوده آمده اند.

 در پایان بایستی اشاره نمود که علیرغم جستجوهای انجام شده در مرکز گیتی شناسی تهران، مرکز GIS   کتابخانه ها و ... تا کنون هیچ گونه سند و مدرکی در رابطه با محله کاوسیه به دست نیامده است.


  محله کاووسیه از شمال به خیابان ظفر از جنوب به اتوبان همت از غرب به خیابان ولیعصر از شرق به بزرگراه همت منتهی میگردد

محلات

کاووسیه

جمعیت کل

محله

21037

جمعیت خانوار

محله

6653

 جمعیت مردان

محله

10222

 جمعیت  زنان

محله

10827

 جمعیت شاغل

محله

20101

 جمعیت بیکار

محله

947

 جمعیت با سواد

محله

19605

 جمعیت  بی سواد

محله

384

مساحت  (هکتار)

محله

376