جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

محله قبا

پرتال محله قبا

محله امانیه

خصوصیات منحصر به این محله


در رابطه با توسعه محله چالهرز می توانیم به اهمیت حضور حسینیه ارشاد در این محله اشاره کنیم به گونه ای که بسیاری از دوستداران و حامیان این حسینیه به اعتبار آب و هوای خوب – به دلیل نزدیکی به محله قلهک- و حضور حسینیه در این محله اقامت کردند و پس از مدتی مسجد قبا نیز در این محله شکل گرفت. این در حالی بود که در ابتدا شکل گیری حسینیه در این محله تنها تعداد محدودی منزل در خیابان شهرزاد (قبای فعلی) وجود داشت.از ویژگی های دیگر این محله تاثیر عمده این محله در فرایند شکل گیری انقلاب می باشدو فعالیتهای گسترده ارشادی در حسینیه و سازماندهی های ویژه محله چالهرز را به محله ای انقلابی تبدیل نموده است. حضور دکتر مطهری، دکتر شریعتی ، آیت اله مفح و بزرگان دیگر در این محله و سخنرانی های آنها را می توان از ویژگی های خاص محله دانست (مصاحبه با ناصر میناچی، 1388)

مشخصات محله قبا