اداره بازرسی شهرداری منطقه 3

موسی شایقان

رییس اداره بازرسی

 
Preview موسی شایقان
رئیس اداره بازرسی
 

این اداره وظیفه کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه واحدهای شهرداری و واحدهای تابعه آن را دارد .همچنین عضویت و اظهار نظرهای مستقیم و غیرمستقیم در کلیه کمیسیونهای برگزار شده توسط شهرداری منطقه را بعهده دارد

اهم شرح وظایف اداره بازرسی

  •    ­اخذ دستور لازم از شهردار منطقه برای رسیدگی و انجام بازرسی های مورد نظر.
  •    ­انجام تحقیقات و بررسیهای لازم اعم از علنی یا محرمانه به منظور کسب اطلاعات ضروری و کشف حقایق.
  •    ­مراجعه به مقامات یا محلهای مورد نظر جهت تهیه و تنظیم گزارشهای لازم.
  •    ­اظهار نظر درباره پرونده های تکمیلی.
  •    ­انجام بازدیدهای لازم در محدوده منطقه به منظور کنترل فعالیتهای شهری و عمرانی.
  •    ­انجام بازرسی های اداری و مالی و شهرسازی بر حسب ارجاع شهردار منطقه.
  •    ­گردآوری اطلاعات ویژه و تهیه گزارشهای لازم جهت شهردار منطقه.
  •    ­رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم درمورد آنها و اعلام پاسخ شاکیان حسب دستور شهردار منطقه.
  •    ­شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و ادای توضیحات لازم در مورد پرونده های ارسالی.
  •    ­ارسال سوابق و پرونده ها به سازمان بازرسی (اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات) و هیأتهای رسیدگی به تخلفات و یا اداره کل حراست شهرداری تهران حسب دستور شهردار منطقه.
 
 

درباره ما

ساختمان مرکزی : تهران-خیابان شریعتی-پایین تر از حسینیه ارشاد

ساختمان شماره دو : تهران-خیابان شریعتی-پایین تر از حسینیه ارشاد

تلفن: 96013000 -96013001

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری منطقه 3 می باشد

راهنمای طبقاتی ساختمان منطقه

ساختمان شماره یک
ساختمان شماره دو