جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

اداره روابط عمومي

 

                                                                                    

محمد حامد نوری خواه

رئیس اداره روابط عمومی

شماره تماس مستقیم :96013065-96013061


 


اداره روابط عمومی بعنوان مهمترین ابزار ارتباطی مدیریت منطقه باهدف ایجاد تعامل پایدار بین ارکان اصلی سازمان(مدیران و کارکنان) با شهروندان، موسسات دولتی ، سازمانها و .... از طریق ارتباط جمعی مناسب مخاطبان، در حال انجام وظیفه میباشد
شادابی و بالندگی روزافزون شهروندان ، کارکنان و مدیران در امور مشترک و مرتبط کاری و مساعدت در جهت بهبود ،تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان ، شفاف سازی ، همکاری  همدلی و همفکری در کلیه عرصه های کاری و اتخاذ تدابیر مناسب در صرفه جوئی هزینه ها با انتقال نظرات و پیشنهادات از سطوح پائین به بالای مدیریت و تلاش جهت نهادینه کردن خدمتگذاری به مردم و تکریم ارباب رجوع همچنین اطلاع رسانی سریع و بموقع به شهروندان به طرق مختلف ازدیگر اقدامات این اداره بشمار میرود

اهم شرح وظایف اداره روابط عمومی

1-انعكاس كليه فعاليتهاي انجام شده منطقه از طريق رسانه هاي گروهي به منظور آگاهي مردم باهمكاري اداره كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران.

2- تهيه متن خبري جهت نشريه شهرداري و اهتمام در پربار نمودن مجله فوق. 

3- تدارك و فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت خبرنگاران رسانه هاي گروهي حسب دستور شهردار منطقه و با هماهنگي اداره كل روابط عمومي و بين الملل.

4- برنامه ريزي امور مربوط به تشريفات و كنفرانس ها. 

5-دعوت از رسانه هاي گروهي به منظور تهيه خبر از فعاليتهاي شهرداري در مراسم و بازگشائي و اختتام پروژه هاي عمراني و ساير فعاليتهاي مشابه حسب دستور شهردار منطقه.

6-مطالعه روزنامه هاي پر تيراژ ( قسمت انتقادها ، ما و خوانندگان و غيره ) و انعكاس شكايات مردم به مسئولين مربوطه و اداره كل روابط عمومي وبين الملل. 

7-برنامه ريزي امور مربوط به اجراي جشنهاي مذهبي و ملي و مراسم و ميهمانيهاي رسمي در منطقه.

8-تهيه اطلاعيه و آگهيهاي مختلف مورد نياز منطقه با هماهنگي اداره كل روابط عمومي و بين الملل.

­    پاسخگوئي و راهنمائي ارباب رجوع. 

9-تهيه و نصب ساير اقلام تبليغاتي نظير پلاكارد ، تراكت ، آويز، پوستر و اطلاعيه و ريسه و .  . در ساختمانهاي منطقه ،‌ميادين و معابر به مناسبت هاي مختلف ايام و اعياد.

10-همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم با اداره كل روابط عمومي و بين الملل.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج