جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

معاونت فني و عمران

معاون فنی و عمران

امیر هوشنگ گل محمدی

معاونت فنی و عمرانی


شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی

 

1-دريافت برنامه‌ها و سياستهای كلان شهرداري در زمينه فعاليتهاي عمراني و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط .

 

2-کنترل و نظارت بر رعايت كامل قوانين و ضوابط شهرداري تهران و همچنين سایر ضوابط فني مرتبط در كليه مراحل مطالعه، طراحي و اجراي پروژه‌ها و اقدام جهت اجراي صحيح كليه آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي فني معاون فني و عمراني شهرداري مركز در سطح منطقه.

 

3-نظارت بر طراحي و اجراي كليه پروژه‌هاي عمراني منطقه نظير احداث و توسعه معابر، پاركينگ، پارك و مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي، طرحهاي جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي و …، بر اساس برنامه‌هاي ابلاغي و يا اعلام نياز ساير معاونتهاي منطقه و تحت نظارت كامل آنها، با رعايت دستورالعملها و ضوابط فني معاون فني و عمراني شهرداری مركز.

 

4-نظارت بر تعيين نحوه انجام و ارجاع كار و برآورد قيمت كارشناسي براي انجام پروژه‌ها با رعايت ضوابط مربوطه.

 

5-انتخاب پيمانكاران واجد صلاحيت و نظارت بر تهيه و تنظيم اسناد و مدارك پيمان با هماهنگي واحد حقوقي و قراردادهاي منطقه و انعقاد قرارداد با آنها.

 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج