اداره حقوقی و تنظیم قراردادها شهرداری منطقه 3

سعید زاهدی

رییس اداره حقوقی

Preview سعید زاهدی
مدیر اداره حقوقی و تنظیم قراردادها

دفاع از حقوق شهرداری منطقه در مراجع و محاکم قضایی و حقوقی عمومی، دفاع از حقوق کارکنان منطقه در مراجع و محاکم قضایی و حقوقی عمومی، نظارت حقوقی بر تنظیم قراردادهای شهرداری منطقه با اشخاص حقیقی و حقوقی، پاسخ به استعلامات حقوقی، ارائه مشاوره حقوقی به شهروندان در زمینه مسائل شهرداری

 

شرح وظایف اداره حقوقی

  •    تقسيم كار بين كاركنان مادون و تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن
  •    تهيه نمودارها و آمارهاي مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها در زمينه هاي مختلف حقوقي و قراردادها
  •    تهيه متن قراردادهاي منعقده
  •    تفكيك عرايض و شكايات واصله از واحدهاي تابعه منطقه و ارجاع به كميته هاي تخصصي مربوطه
  •    رسيدگي به شكايات واصله واحد در حد قوانين ومقررات و اعلام پاسخ به شاكي يا واحدهاي ارجاع كننده
  •    همكاري و اقدام در تهيه آرشيو حقوقي و نگهداري طبقه بندي رونوشت مصوبات
  •    مطالعه و بررسي قوانين و مقررات وارائه پيشنهادات بمنظور بر قرار نمودن وحدت رويه واحد حقوقي
  •    نظارت و كنترل درباره تنظيم قراردادهاي منطقه با واحدهاي خارج از شهرداري
  •    همكاري با كارشناسان حقوقي و ساير زمينه هاي مختلف حقوقي وموارد مشابه
  •    انجام ساير اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد

آدرس و شماره تماس

  ساختمان مرکزی : تهران-خیابان شریعتی-پایین تر از حسینیه ارشاد
  تلفن ساختمان شماره یک: 96013000 -96013001
  ساعت مراجعه:شنبه تا سه شنبه 8 الی16:30 و چهارشنبه8 الی 15:30

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری منطقه 3 می باشد

راهنمای طبقاتی ساختمان منطقه

ساختمان شماره 1
ساختمان شماره 2