دوشنبه 28 خرداد 1397  |
 | ورود
Menu

معرفی شهردار منطقه 3

معرفی شهردار منطقه3

معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت سازمانی
مصطفی سلیمی
1345
شهردار منطقه 3
تاریخ انتصاب آدرس پست الکترونیک
1396/06/28 salimi-mos@tehran.ir

سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گرایش محل اخذ مدرک سال اخذ مدرک
کارشناسی شیمی نظری دانشگاه تهران ---
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران ---
دکترا مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران ---

سوابق شغلی (مسئوليت ها)
ردیف سمت سازمانی محل خدمت سال شروع سال پایان
1 مدیر کل حراست شهرداری تهران   شهرداری تهران 1377 1380
2 شهردار شهرداری منطقه 19 1380 1383
3 مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران شهرداری تهران 1383 1388
4 شهردار شهرداری منطقه 6 1388 1390
5 شهردار شهرداری منطقه 21 1390 1393
6 مشاور شهردار تهران در امور حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری شهرداری تهران 1393 1394
7 شهردار شهرداری منطقه 18 1394 1395
8 سرپرست شهرداری تهران شهرداری تهران 1396 1396

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج