جمعه 29 تیر 1397  |
 | ورود
Menu

پروژه مسجد امام زاده

پروژه مسجد امام زاده

پروژه مسجد امام زاده
شناسنامه آدرس پروژه: خیابان شریعتی خیابان امام زاده
معاونت فنی و عمران
حوزه تولی: معاونت فنی و عمران
تاریخ شروع: در حیطه معاونت عمران میباشد پیش بینی زمان اتمام پروژه: --- تاریخ مصوب افتتاح: ---
پیمانکار: ----
مشاورین: ---- نحوه ارجاع: ---
شماره قرارداد: -----
وضعیت پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی : -----
مشخصات پروژه : -----
اقدامات، مسائل و مشکلات اقدامات انجام شده : -----
عملیات اجرایی باقیمانده : -----
مشکلات و موانع اجرایی : -----
تصاویر

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج