دوشنبه 28 خرداد 1397  |
 | ورود
Menu

پروژه مسجد مدرسه رازی

پروژه مسجد مدرسه رازی

کمک به مسجد مدرسه مجتمع رازی
شناسنامه آدرس پروژه: خیابان ولیعصر، بین خیابان میرداماد و خیابان ظفر مدرسه راهنمایی رازی حوزه اجرایی: حوزه تولی: اجتماعی
تاریخ شروع: 1393/07/20 پیش بینی زمان اتمام پروژه: 1395/29/12 تاریخ مصوب افتتاح: 1395
پیمانکار: طرح عمران سهند مشاورین: آزاد بوم نحوه ارجاع: قرارداد
شماره قرارداد: 141/94/600312
وضعیت پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی : 95%
مشخصات پروژه : این پروژه با هدف تعامل هر چه بیشتر مدیریت شهری و شهروندان منطقه و ارائه هرچه بهتر خدمات فرهنگی و اجتماعی آغاز گردیده است
این مکان به عنوان مرکزی جهت ترویج فرهنگ قرآنی و مذهبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
اقدامات، مسائل و مشکلات اقدامات انجام شده : در مرحله اتمام نازک کاری و تکمیل اسلیمی نما و گنبد
عملیات اجرایی باقیمانده : محوطه سازی
مشکلات و موانع اجرایی : .............
تصاویر
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج