جمعه 07 اردیبهشت 1397  |
 | ورود
Menu

پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی- ده ونک

پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی- ده ونک

مجموعه فرهنگی ورزشی- ده ونک
شناسنامه آدرس پروژه: ده ونک ,خیابان امامزاده ,پشت دانشگاه الزهرا حوزه اجرایی: ...... حوزه تولی: ....
تاریخ شروع: 1393 پیش بینی زمان اتمام پروژه: 1395 تاریخ مصوب افتتاح: ...
پیمانکار: دیمان سازان البرز
مشاورین: ........ نحوه ارجاع: قرارداد
شماره قرارداد: ../......
وضعیت پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی : 88%
مشخصات پروژه : ......................................
اقدامات، مسائل و مشکلات اقدامات انجام شده : .....................
عملیات اجرایی باقیمانده : ...............
مشکلات و موانع اجرایی : .............
تصاویر
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج