دوشنبه 28 خرداد 1397  |
 | ورود
Menu

پروژه تقاطع غیرهمسطح آرش - اسفندیار

پروژه تقاطع غیرهمسطح آرش - اسفندیار

تقاطع غیرهمسطح آرش - اسفندیار
شناسنامه آدرس پروژه: خیابان آرش - اسفنديار
حوزه اجرایی: ...... حوزه تولی: ....
تاریخ شروع: 1394 پیش بینی زمان اتمام پروژه: 1396 تاریخ مصوب افتتاح: ...
پیمانکار: سازمان مهندسی شهر تهران
مجری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
موسسه حرا
مشاورین: ........ نحوه ارجاع: قرارداد
شماره قرارداد: ../......
وضعیت پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی : 55%
مشخصات پروژه : ......................................
اقدامات، مسائل و مشکلات اقدامات انجام شده : .....................
عملیات اجرایی باقیمانده : ...............
مشکلات و موانع اجرایی : .............
تصاویر

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج