پنجشنبه 28 تیر 1397  |
 | ورود
Menu

معرفی معاون حمل و نقل و ترافیک

معرفی معاون حمل و نقل و ترافیک

 

 

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت سازمانی
علیرضا اسفراینی نژاد 1354 معاون حمل و نقل و ترافیک
تاریخ انتصاب آدرس پست الکترونیک
1394/05/27 esfarayeni@tehran.ir
سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گرایش محل اخذ مدرک سال اخذ مدرک
کارشناسی عمران عمران دانشگاه آزاد تهران مرکز 1376
کارشناسی ارشد عمران برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک دانشگاه آزاد تهران جنوب

1395

 دکتری عمران برنامه ریزی حمل و نقل ترافیک دانشگاه آزاد تهران جنوب دانشجو

 

سوابق شغلی (مسئوليت ها)
ردیف سمت سازمانی محل خدمت سال شروع سال پایان
1 کارشناس دفترفنی و طراح شرکت مهندسین مشاور تهران برکلی 1376 1378
2 کارشناس واحد نظارت پروژه های عمران 1379 1380
3 مدیر عامل شرکت شیشه گون 1380 1383
4 جانشین معاون عمران و رئیس نظارت و اجراء شهرداری منطقه 7 1383 1385
5 جانشین معاون ترافیک شهرداری منطقه 7 1385 1390
6 معاون ترافیک شهرداری منطقه 20 1390 1394
7 معاون ترافیک شهرداری منطقه 3 1394 تا کنون

 

 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج