جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

معاونت امور شهری و محیط زیست

معاون امور شهری و محیط زیست

عدالت امیرزاده

شرح وظایف معاونت امور شهری و محیط زیست

 

1- بررسی احتياجات نواحی از نظر پرسنل، تجهيزات و ماشين آلات مربوطه.

2- همكاری و هماهنگی بين نواحی و پرسنل تحت سرپرستی.

3- بررسی و كنترل بر امر نظافت و لايروبی مجاری آبها و فاضلابها .

4- بررسي و كنترل عمليات سد معبر و بطور كلی فعاليتهای مغاير با اصول شهری و معرفی متخلفين به مراجع قضائی.

5- تعيين اوقات كشيك نواحی وكاركنان تحت سرپرستی.

6- - پيشنهاد و تنظيم برنامه‌های لازم برای پاكسازی محيط زيست و تنظيف اراضي باير وكنترل پاكيزگی اماكن عمومی.

7- ارائه گزارش و آمار فعاليت‌های انجام شده به مافوق.

8- جلوگيری از بهره‌برداری بدون مجوز از مسيلها.

9- نظارت و كنترل بمنظور جمع آوري زباله، نخاله، لجن و تخليه در محلهاي تعيين شده.

10- انجام ساير اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي‌گردد.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج