ﺳﻪشنبه 26 تیر 1397  |
 | ورود
Menu

معرفی معاون برنامه ریزی

معرفی معاون برنامه ریزی وتوسعه شهری

معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری
معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت سازمانی
وحید طلایی
1363
معاون برنامه ریزی وتوسعه شهری
تاریخ انتصاب آدرس پست الکترونیک
1396/07/30 talaei-v@tehran.ir

سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گرایش محل اخذ مدرک سال اخذ مدرک
کارشناسی علوم اجتماعی پژوهشگری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 1385
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 1387

سوابق شغلی (مسئوليت ها)
ردیف سمت سازمانی محل خدمت سال شروع سال پایان
1 پژوهشگر امور بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 1388 1389
2 کارشناس برنامه ریزی و توسعه شهری اداره کل برنامه و بودجه 1393 1394
3 جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 18 1395 1395
4 مشاور حقوقی معاونت عمران شهرداری تهران معاونت فنی و عمران شهرداری تهران 1396 تا کنون
5 مشاور شورای شهر دوره پنجم شورای شهر تهران 1396 تا کنون
6 معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 3 1396 تا کنون

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج