امروز : 2/7/1397 (هـ.ش)
برابر با 12 محرم 1440 (هـ.ق)
اذان صبح 04:28:09
طلوع آفتاب 05:53:29
اذان ظهر 11:56:28
غروب آفتاب 17:58:52
اذان مفرب 18:15:56

طول = 51/41 و عرض =35/7
  • آدرس:
  •  ساختمان مرکزی : تهران-خیابان شریعتی-پایین تر از حسینیه ارشاد
  • تلفن:  96013000 -96013001
  • ساختمان شماره2:    96013200 - 96013300
  • ساعت مراجعه به شهرداری منطقه و نواحی:
    شنبه تا سه شنبه 8 الی16:30 و چهارشنبه8 الی 15:30

مسئول...

سمیه سادات تارا

بخشنامه ها

1-

راهنمای HSE

راهنمای بازرسی بهداشت، ایمنی و محیطزیست ازتأسیسات، اماکن و محیطهای کار وابسته به شهرداری تهران

فرهنگ واژگان و اصطلاحات بهداشت، ایمنی و محیطزیست

راهنمای ارتباطات و مشاوره بهداشت، ایمنی و محیطزیست 

راهنمای واکنش در شرایط اضطراری

راهنمای ارتقاء سطح فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیطزیست
 
راهنمای استفاده از وسایل حفاظت فردی) PPE

راهنمای تضمین صلاحیت بهداشت، ایمنی و محیطزیست

راهنمای آموزش مبتنی بر صلاحیت بهداشت، ایمنی و محیطزیست