شرح وظایف اداره فناوری اطلاعات وارزیابی عملکرد
کمينه

1- تامین نیازمندی های سخت افزاری ونرم افزاری سطح منطقه

2- راه اندازی،به روز رسانی ونگهداری کلیه سیستمهای سخت افزاری تحت شبکه

3- رعایت استانداردهای اعلام شده ازسوی سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری تهران

4- شناسایی ،جمع بندی وبه روزرسانی نیازهای آماری سطح منطقه

5- ارائه گزارشات یکپارچه آماری

6- کنترل ،بررسی ونظارت برپروژه های سرمایه ای وغیرسرمایه ای سطح منطقه

7- تهیه پایگاه داده جامع وارائه گزارشات عملکردی درخصوص پروژه های عمرانی منطقه

8- تولید محتوا، نگهداری و فعالیت های مرتبط با پرتال منطقه

9- تهیه وتولید نقشه های موضوعی وموردنیاز

10- اهتمام به پیروی از کلیه دستورالعمل های ارجاعی از مقامات مافوق

سیاستهای مقام معظم رهبری درحوزه فناوری
کمينه

کتابخانه مجازی
کمينه
جهت مشاهده راهنمای سیستم های کاربردی واستفاده از مقالات متنوع اینجا را کلیک کنید.
رئیس اداره فناوری اطلاعات وارزیابی عملکرد
کمينه