ﺳﻪشنبه 26 تیر 1397  |
 | ورود
Menu

اداره حسابداری

شرح وظایف اداره حسابداری

کنترل حساب مشتریان و انجام تعدیلات لازم

پیگیری تسویه حساب با بدهکاران .

پیگیری ضمانتنامه ها و اسناد تضمینی .

همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی .

کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری .

کنترل صحت مدارک ضمیمه اسنادحسابداری

کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها .

صحت سرفصل (کد ) آرتیکل های اسناد حسابداری صادره.

 کنترل گردش و مانده حسابها.

رئیس اداره حسابداری

     

     ابراهیم کناررودی

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج