جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

معاونت شهرسازی ومعماری

معرفی معاون

بابک کاظمی

پیام معاون

    معاونت شهر سازی و معماری با مطالعه و بررسی قوانین ، مقررات و ضوابط و دستاورد های جدید در زمینه های شهرسازی و معماری و تشخیص و تعیین هدف های شهرداری در این زمینه و تعییین خط مشی و سیاست های اجرائی یکی از معاونت های کلیدی شهرداری محسوب می شود.

شرح وظایف معاونت

 1-دریافت برنامه ها وسیاستهای کلان شهرداری در زمینه شهرسازی و معماری جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط.

 2-کنترل و نظارت بر رعایت کامل قوانین و ضوابط مرتبط و اقدام لازم جهت اجرای صحیح کلیه آیین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سطح منطقه.

 3-ايجاد هماهنگي بين ادارات تابعه و نظارت و كنترل آنها.

 4- كنترل و بررسي فعاليتهاي جاري و انجام شده در مورد پروانه‌هاي صادره پايان‌كار، عدم خلاف، امور كسب و تفكيك و غيره در چارچوب مقررات موجود.

 5-ابلاغ كليه بخشنامه‌ها به كارمندان ادارات تابعه.

 6-نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي ـ صدور پروانه‌هاي ساختماني، ديواركشي، اضافه‌اشكوب، اضافه بنا، تعميرات اساسي، امور كسب، صدور گواهي عدم خلاف و گواهي پايان كار ساختمان و غيره در   چارچوب دستورالعملهاي ابلاغي و مقررات موجود.

 7- رسيدگي و پاسخ به استعلامهاي درخواستي از شهرسازي.

 8- رسيدگي و پاسخ به شكايات واصله و صدور دستورات مقتضي در جهت رفع نارضايتيها در مورد مسائل شهرسازي.

 9 - مشاركت و همكاري با معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهری منطقه جهت تهیه و تنظيم و اجراي بودجه و بهبود روشها و سيستمها در چارچوب فعاليت واحدهاي تحت سرپرستي.

 10- نظارت وكنترل برامورجمع‌آوري،سازماندهي وبه هنگام سازي كليه آمارواطلاعات شهرسازي ومعماري منطقه باهماهنگي معاونت برنامه‌ريزي وتوسعه شهری منطقه جهت بكارگيري درامر   برنامه‌ريزي       

 11- تهيه بانكهاي اطلاعاتي مربوطه.

 12- صدور دستور مقتضي در خصوص ارسال پرونده‌هاي خلاف ساختماني به اداره كل امور اجرايي كميسيونهاي ماده صد طبق ضوابط مربوطه.

 13- نظارت وکنترل برعملکرددفاترخدمات الکترونیک مستقردرمنطقه

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج