اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


02/23/2018 - جمعه 4 اسفند 1396  |
 | ورود
Menu

معاونت توسعه منابع انسانی

معرفی معاون توسعه منابع انسانی

حسین رمضانعلی

پیام معاون منابع انسانی

بسمه تعالی

امروزه  ودرعلم  نوین  مدیریت  درسازمانها  منابع  انسانی  اصلی  ترین  و  تاثیرگذارترین سرمایه یک سازمان به حساب می آید،به نحوی که می توان با برنامه ریزی صحیح دراین سرمایه  سازمان  ها  را  به  سمت  وسوی  هدف  اصلی  هدایت نمود.  سازمان  های  بسیاری درچندسال  اخیر بوده اند که علیرغم وجود سرمایه ها  و امکانات  دیگرنتوانسته اند به دلیل نقص درحوزه منابع انسانی به اهداف اصلی سازمان برسند.برنامه ریزی درجهت تامین ،بهسازی ،نگهداشت،به کار گیری ودرنهایت توسعه  نیروی انسانی براساس شایسته سالاری  ،شایسته  گزینی  وعدالت  امری  مهم  ولاینفک  دررسیدن  به  اهداف  نهایی  یک سازمان  است  ،امید  است  با  ایجاد  این  حوزه  معاونت  در  سازمان  بزرگ  شهرداری  گام بلندی  به سوی  اهداف  اصلی  سازمان  که  همانا  خدمت  به  شهروندان  عزیز  می  باشد ،برداشته شود 

شرح وظایف معاونت توسعه منابع انسانی

  - دريافت سياست ها برنامه های کلان دستورالعملها و تدابير ابلاغی شهرداری تهران درارتباط با وظايف محوله ، مديريت و غیره

- اجرای آنها طبق قوانين و مقررات مرتبط

- همکاری در مطالعه جهت کوچک سازی و چابک سازی و برونسپاری بخشی از وظايف سازمانی

- تهيه گزارشهای دوره ای و مقطعی از فعاليتهای انجام شده ،جهت ارائه به مقامات مسئول

- پيشنهاد انتصاب مديران و کارکنان حوزه تحت سرپرستی به شهردار منطقه

- اقدام و ساماندهی امور اداری، پرسنلی و رفاهی

- برنامه ريزی در خصوص ارتقاء سلامت اداری در منطقه

- آموزش درون سازمانی در راستای توانمند سازی منابع انسانی

- انجام ساير اموري که در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع و يا تفويض اختيار می گردد

 

 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج