اداره سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي

مهدی حضرتی

رییس اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

 
Preview ممهدی حضرتی
سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي
 

کلان شهر تهران به عنوان یکی از شهرهای مهم منطقه و با جمعیتی بالغ بر دوازده میلیون نفر، خواستگاه بسیاری از فعالیت ها در حوزه های مختلف است و همچنین شهرداری تهران در راستای وظایف ذاتی و حاکمیتی خود مسئولیت ارائه طیف گسترده ای از خدمات و تأمین بسیاری از زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری این شهر پویا را بر عهده دارد. ناگفته پیداست که ترکیب جمعیت شهروندان، فعالیت های گسترده، جایگاه سیاسی ومسئولیت های حاکمیتی، فضایی منحصر به فرد را برای تعریف و سازماندهی انواع پروژه های سرمایه پذیر و مشارکتی فراهم می نماید. مسئولیتی که برعهده سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران قرار داده شده است.

 

 

اهم وظایف اداره سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي

 •    شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري در منطقه و بررسي موارد انتخابي در كميته مشاركت هاي مردمي و هيات اجرايي.
 •    برنامه ريزي و برگزاي جلسات كميسيون بررسي صلاحيت سرمايه گذاران
 •    نظارت بر گرداوري و اخذ مستندات ملكي و صحه گذاري ملك
 •    نظارت بر انجام فرآيند فراخوان سرمايه گذاران
 •    پيگيري اخذ مجوزها مورد نياز طرح از مبادي ذيربط در شهرداري
 •    نظارت و حصول اطمينان در انتخاب بهينه سرمايه گذاران و حفظ سلامت فراخوان
 •    دريافت طرح هاي پيشنهادي سرمايه گذاران و پيگيري اقدامات لازم تا حصول نتيجه
 •    پيگيري اخذ اطلاعات لازم براي طرح ها و پروژه ها از مشاورين اقتصادي منطقه مديريت اقتصادي معاونت مالي و اقتصاد شهري و تكميل پيوستهاي قرارداد
 •    نظارت بر امكان سنجي طرح ها و پروژها و تعيين هزينه هاي سرمايه گذاري و درآمد هاي ناشي از آنها و تبعيت از ميزان سودآوري پروژه
 •    نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل هاي صادره در اين موضوع
 •    نظارت بر حسن اجراي مفاد قرارداد پروژ هاي مشاركتي منطقه
 •    همكاري جهت تحويل زمين به شركت و مجري پروژه ها
 •    بررسي مداوم و بازديد مستمر از وضعيت و پيشرفت پروژهاي مشاركتي منطقه و ارائه گزارش هاي لازم به شهردار منطقه و سازمان از طريق معاونت مالي و اقتصاد شهري منطقه
 •    نظارت براخذ تمامي مستندات فني و مشخصات كيفي پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري مشاركتي
 •    حصول اطمينان از قابل دسترس بودن خوانا و به روزبودن اطلاعات و مدارك مرتبط به امور اجرايي
 •    ثبت و نگهداري صحيح اطلاعات و مدارك مرتبط با امور اجرايي محوله
 •    تهيه نامه انجام مكاتبات و پيگيري نامه هاي اتوماسيون اداري بر حسب نياز
 
 

آدرس و شماره تماس

  ساختمان مرکزی : تهران-خیابان شریعتی-پایین تر از حسینیه ارشاد
  تلفن ساختمان شماره یک: 96013000 -96013001
  ساعت مراجعه:شنبه تا سه شنبه 8 الی16:30 و چهارشنبه8 الی 15:30

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری منطقه 3 می باشد

راهنمای طبقاتی ساختمان منطقه

ساختمان شماره 1
ساختمان شماره 2