چشم انداز منطقه


منطقه 3 شهرداری تهران ، منطقه ای است متعالی ، پایبند به استاندارد های تخصصی مبتنی بر آرمان های ذیل:

 •    منطقه ای پاک و سرسبز با فضاهای عمومی متنوع و گسترده است
 •    منطقه ای دانش بنیان و هوشمند است
 •    منطقه ای با اصالت و هویت ایرانی _اسلامی است
 •    منطقه ای با مدیریت واحد و یکپارچه است
 •    منطقه ای دیپلماتیک با زیرساخت های مناسب ، همراه با تعدیل نابرابری ها است
 •    منطقه ای امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح است
معرفی شهردار
مصطفی سلیمی نام و نام خانوادگی
شهردار منطقه 3 سمت
دکتری مدیریت محیط زیست مدرک تحصیلی
28/6/1396 تاریخ انتصاب
تهران محل تولد:

ملاقات با شهردار منطقه دوشنبه هرهفته با تعیین وقت قبلی از اداره روابط عمومی

سوابق اجرایی
سال خدمت سمت
1394 شهردار منطقه 18
1390 شهردار منطقه 21
1388 شهردار منطقه 6
1382 مدیر عامل سازمان خدمات موتوری
1381 شهردار منطقه 19
1377 مدیر کل حراست

شهردار منطقه 3 تهران

مصطفی سلیمی

اخبار مهم

پروژه های احداثی منطقه

پروژه دور برگردان مدرس - نلسون ماندلا و تونل آرش -اسفندیار به بهره برداری رسیده است

 

مخاطبین خاص منطقه

 
sample74

سالمندان

sample74

روشندلان

sample74

بانوان

sample74

کودکان

تبلیغات

 
 
 

راهنمای مراجعین

 
 
 
 • 1- اصل سند مالکیت یا اجاره نامه
 • 2- پرداخت فیش و ارائه پایان کار یا گواهی عدم خلاف ساختمان یا تائید واحد تجاری از شهرسازی منطقه توسط مودی
 • 3- معرفی نامه اتحادیه (یا پروانه اتحادیه)
 • 4- حضور مالک یا وکیل قانونی

کسب و پیشه

 • 1- اصل سند مالکیت و فتوکپی
 • 2- نامه دفترخانه (محضر)
 • 3- نقشه 2000/1 تائید شده توسط کارشناس رسمی دادگستری
 • 4- حضور مالک یا وکیل قانونی

اخذ گواهی زمین

 • 1- اصل سند مالکیت و فتوکپی از تمام صفحات
 • 2- ارائه پایان کار یا گواهی عدم خلاف معتبر
 • 3- حضور مالک یا وکیل قانونی پرداخت فیش های نوسازی رسمی و خدمات و آموزش و پرورش و نقل و انتقال

اخذ مفاصاحساب نوسازی

 • 6- اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)
 • 7- نقشه GIS
 • 8- گزارش مهندس ناظر
 • 9- فیشهای برق ، آب ، گاز و تلفن
 • حضور یکی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است
 • 1- اصل و تصویر سند مالکیت
 • 2- اصل و تصویر شناسنامه مالک
 • 3- اصل و تصویر وکالتنامه محضری
 • 4- اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری
 • 5- اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

پایان کار ساختمانی

 • 5- اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت ( در صورت فوت مالک )
 • 6- نقشه GIS
 • 7- حضور مالک یا وکیل قانونی الزامیست
 • 8- اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل
 • 9- گزارش مهندس ناظر
 • 10- فیشهای برق ، آب ، گاز و تلفن
 • 1- اصل و تصویر مدرک مالکیت ، مدرک مالکیت شامل یکی از موارد ذکر شده می باشند : ( سند مالکیت ششدانگ ، برگه قرارداد واگذاری زمین شهری ، اجاره نامه سازمان اوقاف ، مقاوله نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران و بنچاق )
 • 2- اصل و تصویر شناسنامه مالکین
 • 3- اصل و تصویر نوسازی سال جاری
 • 4- اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند.

عدم خلاف و بلامانع

 • 1- ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه
 • 2- ارائه مفاصا حساب کسبی از اداره درآمد منطقه
 • 3- ارائه اصل سند مالکیت و تصویر آن (در صورتیکه متقاضی مالک ملک باشد)
 • 4- ارائه اصل اجاره نامچه و کپی آن (بشرطی که متقاضی مستاجر ملک باشد)
 • 5- ارائه اصل شناسنامه و کپی آن
 • 6- نامه و استعلام ارائه شده از صنف مربوطه حکم درخواست متقاضی را دارد و نیاز به تکمیل فرم دیگری نمی باشد

پاسخ استعلام کسبی

 • 1- برداشت تخلف و ارسال به ماده صد توسط ناحيه يا دفتر خدمات الكترونيك
 • 2- صدور دفاعيه ، چاپ و ابلاغ به مالك
 • 3- صدور و چاپ و ابلاغ راي ماده صد به مالك
 • 4- ثبت دفاعیه مالک از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و انعکاس به ماده صد
 • 5- اجراي راي ماده صد (پلمپ ، جوش و . . .) پس از اتمام مهلت قانوني
 • 6- تهيه صورتجلسه رفع خلاف توسط شهرسازي ناحيه ، اجراي راي سيستمي و كسر از آمار

اجرای احکام

 • 1- برداشت تخلف و ارسال به ماده صد توسط ناحيه يا دفتر خدمات الكترونيك
 • 2- صدور دفاعيه ، چاپ و ابلاغ به مالك
 • 3- صدور و چاپ و ابلاغ راي ماده صد به مالك
 • 4- ثبت دفاعیه مالک از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و انعکاس به ماده صد
 • 5- اجراي راي ماده صد (پلمپ ، جوش و . . .) پس از اتمام مهلت قانوني
 • 6- تهيه صورتجلسه رفع خلاف توسط شهرسازي ناحيه ، اجراي راي سيستمي و كسر از آمار

اجرای احکام

 • 1- برداشت تخلف و ارسال به ماده صد توسط ناحيه يا دفتر خدمات الكترونيك
 • 2- صدور دفاعيه ، چاپ و ابلاغ به مالك
 • 3- صدور و چاپ و ابلاغ راي ماده صد به مالك
 • 4- ثبت دفاعیه مالک از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و انعکاس به ماده صد
 • 5- اجراي راي ماده صد (پلمپ ، جوش و . . .) پس از اتمام مهلت قانوني
 • 6- تهيه صورتجلسه رفع خلاف توسط شهرسازي ناحيه ، اجراي راي سيستمي و كسر از آمار

اجرای احکام

گردش کار حفاری

 • درخواست نامه متقاضی
 • عوارض نوسازی و عوارض پسماند

تاییدیه پلاک آبی خانه

 • 6- فتوکپی جواز کسب یا نامه ای از اتحادیه مربوطه
 • 7- داشتن کرکره نقره ای
 • 8- داشتن سایه بان سالم و تمیز
 • 9- فتوکپی سند مغازه
 • 10- گواهی قبل از سال 47 و 49 توسط شهرسازی تجاری آن تأیید شود.
 • 1- فتوکپی پایان کار ساختمان معتبر
 • 2- فتوکپی عوارض نوسازی
 • 3- فتوکپی عوارض مشاغل
 • 4- فتوکپی عوارض پسماند
 • 5- مجوز تابلو و فتوکپی عوارض تابلو ) در صورت داشتن تابلو(

تاییدیه پلاک آبی مغازه

 • 11- سند مغازه
 • 12- قولنامه یا اجاره نامچه معتبر
 • 13-تعهد نامه رعایت نکات ایمنی طبقه فوقانی
 • 14- درخواست نامه متقاضی
 • 15- مجوز از وزارت بهداشت) داروخانه (
 • 16- عرض تابلو کمتر از 1/20 متر و طول آن برابر عرض و سردرب مغازه مالک.
 • 6- فتوکپی عوارض تابلو )در صورت داشتن تابلو (
 • 7- فتوکپی عوارض شیشه نویسی
 • 8- توکپی جواز کسب
 • 9- داشتن کرکره نقره ای
 • 10- داشتن سایه بان سالم و تمیز
 • 1- عکس تابلو
 • 2- فتوکپی پایان کار ساختمان معتبر
 • 3- فتوکپی عوارض نوسازی
 • 4- فتوکپی عوارض مشاغل
 • 5- فتوکپی عوارض پسماند

مجوز تابلو

 • 1- مراجعه به شرکت خدماتی
 • 2- اخذ درخواست حفاری از شرکت
 • 3- اخد کد رهگیری از شرکت
 • 4- مراجعه به ناحیه
 • 5- پرداخت فیش
 • 6- صدور مجوز

راهنمای مراجعین حفاری

 • 1- ثبت درخواست در سامانه و دریافت کد رهگیری
 • 2.مراجعه به منطقه و ارائه کد رهگیری
 • 3.استعلام از شهرسازی توسط منطقه
 • 4.بازدید از محل حفاری جهت تایید متراژ، پس از اعلام بلامانع توسط شهرسازی
 • 5.تهیه ی فیش
 • 6.صدور پیش نویس مجوز
 • 7.اخذ امضای پیمانکار / مرمت کار / مشاور طرح / نماینه شرکت خدماتی
 • 8.اخذ امضای معاون عمران و امضای شهردار منطقه و صدور مجوز نهایی

راهنمای مراجعین حفاری

پرداخت الکترونیکی عوارض

کاربر گرامی برای نمایش نقشه در این قسمت از اتصال خود به اینترنت مطمئن شوید

کاوشگر منطقه

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری منطقه 3 می باشد

امروز : 4/4/1398 (هـ.ش)
برابر با 20 شوال 1440 (هـ.ق)
اذان صبح 04:00:47
طلوع آفتاب 05:49:41
اذان ظهر 13:06:56
غروب آفتاب 20:24:07
اذان مفرب 20:44:08

طول = 51/41 و عرض =35/7