چشم انداز منطقه


منطقه 3 شهرداری تهران ، منطقه ای است متعالی ، پایبند به استاندارد های تخصصی مبتنی بر آرمان های ذیل:

 •    منطقه ای پاک و سرسبز با فضاهای عمومی متنوع و گسترده است
 •    منطقه ای دانش بنیان و هوشمند است
 •    منطقه ای با اصالت و هویت ایرانی _اسلامی است
 •    منطقه ای با مدیریت واحد و یکپارچه است
 •    منطقه ای دیپلماتیک با زیرساخت های مناسب ، همراه با تعدیل نابرابری ها است
 •    منطقه ای امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح است
معرفی شهردار
مصطفی سلیمی نام و نام خانوادگی
شهردار منطقه 3 سمت
دکتری مدیریت محیط زیست مدرک تحصیلی
28/6/1396 تاریخ انتصاب
تهران محل تولد:

ملاقات با شهردار منطقه دوشنبه هرهفته با تعیین وقت قبلی از اداره روابط عمومی

سوابق اجرایی
سال خدمت سمت
1394 شهردار منطقه 18
1390 شهردار منطقه 21
1388 شهردار منطقه 6
1382 مدیر عامل سازمان خدمات موتوری
1381 شهردار منطقه 19
1377 مدیر کل حراست

شهردار منطقه 3 تهران

مصطفی سلیمی

اخبار مهم

 

پروژه های احداثی منطقه

پروژه دور برگردان مدرس - نلسون ماندلا و تونل آرش -اسفندیار به بهره برداری رسیده است

 
 
 
 

تبلیغات

 
 
 

راهنمای مراجعین

 
 
 
 • 1- اصل سند مالکیت یا اجاره نامه
 • 2- پرداخت فیش و ارائه پایان کار یا گواهی عدم خلاف ساختمان یا تائید واحد تجاری از شهرسازی منطقه توسط مودی
 • 3- معرفی نامه اتحادیه (یا پروانه اتحادیه)
 • 4- حضور مالک یا وکیل قانونی

کسب و پیشه

 • 1- اصل سند مالکیت و فتوکپی
 • 2- نامه دفترخانه (محضر)
 • 3- نقشه 2000/1 تائید شده توسط کارشناس رسمی دادگستری
 • 4- حضور مالک یا وکیل قانونی

اخذ گواهی زمین

 • 1- اصل سند مالکیت و فتوکپی از تمام صفحات
 • 2- ارائه پایان کار یا گواهی عدم خلاف معتبر
 • 3- حضور مالک یا وکیل قانونی پرداخت فیش های نوسازی رسمی و خدمات و آموزش و پرورش و نقل و انتقال

اخذ مفاصاحساب نوسازی

 • 6- اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)
 • 7- نقشه GIS
 • 8- گزارش مهندس ناظر
 • 9- فیشهای برق ، آب ، گاز و تلفن
 • حضور یکی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است
 • 1- اصل و تصویر سند مالکیت
 • 2- اصل و تصویر شناسنامه مالک
 • 3- اصل و تصویر وکالتنامه محضری
 • 4- اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری
 • 5- اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

پایان کار ساختمانی

 • 5- اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت ( در صورت فوت مالک )
 • 6- نقشه GIS
 • 7- حضور مالک یا وکیل قانونی الزامیست
 • 8- اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل
 • 9- گزارش مهندس ناظر
 • 10- فیشهای برق ، آب ، گاز و تلفن
 • 1- اصل و تصویر مدرک مالکیت ، مدرک مالکیت شامل یکی از موارد ذکر شده می باشند : ( سند مالکیت ششدانگ ، برگه قرارداد واگذاری زمین شهری ، اجاره نامه سازمان اوقاف ، مقاوله نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران و بنچاق )
 • 2- اصل و تصویر شناسنامه مالکین
 • 3- اصل و تصویر نوسازی سال جاری
 • 4- اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند.

عدم خلاف و بلامانع

 • 1- ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه
 • 2- ارائه مفاصا حساب کسبی از اداره درآمد منطقه
 • 3- ارائه اصل سند مالکیت و تصویر آن (در صورتیکه متقاضی مالک ملک باشد)
 • 4- ارائه اصل اجاره نامچه و کپی آن (بشرطی که متقاضی مستاجر ملک باشد)
 • 5- ارائه اصل شناسنامه و کپی آن
 • 6- نامه و استعلام ارائه شده از صنف مربوطه حکم درخواست متقاضی را دارد و نیاز به تکمیل فرم دیگری نمی باشد

پاسخ استعلام کسبی

 • 1- برداشت تخلف و ارسال به ماده صد توسط ناحيه يا دفتر خدمات الكترونيك
 • 2- صدور دفاعيه ، چاپ و ابلاغ به مالك
 • 3- صدور و چاپ و ابلاغ راي ماده صد به مالك
 • 4- ثبت دفاعیه مالک از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و انعکاس به ماده صد
 • 5- اجراي راي ماده صد (پلمپ ، جوش و . . .) پس از اتمام مهلت قانوني
 • 6- تهيه صورتجلسه رفع خلاف توسط شهرسازي ناحيه ، اجراي راي سيستمي و كسر از آمار

اجرای احکام

 • 1- برداشت تخلف و ارسال به ماده صد توسط ناحيه يا دفتر خدمات الكترونيك
 • 2- صدور دفاعيه ، چاپ و ابلاغ به مالك
 • 3- صدور و چاپ و ابلاغ راي ماده صد به مالك
 • 4- ثبت دفاعیه مالک از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و انعکاس به ماده صد
 • 5- اجراي راي ماده صد (پلمپ ، جوش و . . .) پس از اتمام مهلت قانوني
 • 6- تهيه صورتجلسه رفع خلاف توسط شهرسازي ناحيه ، اجراي راي سيستمي و كسر از آمار

اجرای احکام

 • 1- برداشت تخلف و ارسال به ماده صد توسط ناحيه يا دفتر خدمات الكترونيك
 • 2- صدور دفاعيه ، چاپ و ابلاغ به مالك
 • 3- صدور و چاپ و ابلاغ راي ماده صد به مالك
 • 4- ثبت دفاعیه مالک از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و انعکاس به ماده صد
 • 5- اجراي راي ماده صد (پلمپ ، جوش و . . .) پس از اتمام مهلت قانوني
 • 6- تهيه صورتجلسه رفع خلاف توسط شهرسازي ناحيه ، اجراي راي سيستمي و كسر از آمار

اجرای احکام

گردش کار حفاری

 • درخواست نامه متقاضی
 • عوارض نوسازی و عوارض پسماند

تاییدیه پلاک آبی خانه

 • 6- فتوکپی جواز کسب یا نامه ای از اتحادیه مربوطه
 • 7- داشتن کرکره نقره ای
 • 8- داشتن سایه بان سالم و تمیز
 • 9- فتوکپی سند مغازه
 • 10- گواهی قبل از سال 47 و 49 توسط شهرسازی تجاری آن تأیید شود.
 • 1- فتوکپی پایان کار ساختمان معتبر
 • 2- فتوکپی عوارض نوسازی
 • 3- فتوکپی عوارض مشاغل
 • 4- فتوکپی عوارض پسماند
 • 5- مجوز تابلو و فتوکپی عوارض تابلو ) در صورت داشتن تابلو(

تاییدیه پلاک آبی مغازه

 • 11- سند مغازه
 • 12- قولنامه یا اجاره نامچه معتبر
 • 13-تعهد نامه رعایت نکات ایمنی طبقه فوقانی
 • 14- درخواست نامه متقاضی
 • 15- مجوز از وزارت بهداشت) داروخانه (
 • 16- عرض تابلو کمتر از 1/20 متر و طول آن برابر عرض و سردرب مغازه مالک.
 • 6- فتوکپی عوارض تابلو )در صورت داشتن تابلو (
 • 7- فتوکپی عوارض شیشه نویسی
 • 8- توکپی جواز کسب
 • 9- داشتن کرکره نقره ای
 • 10- داشتن سایه بان سالم و تمیز
 • 1- عکس تابلو
 • 2- فتوکپی پایان کار ساختمان معتبر
 • 3- فتوکپی عوارض نوسازی
 • 4- فتوکپی عوارض مشاغل
 • 5- فتوکپی عوارض پسماند

مجوز تابلو

 • 1- مراجعه به شرکت خدماتی
 • 2- اخذ درخواست حفاری از شرکت
 • 3- اخد کد رهگیری از شرکت
 • 4- مراجعه به ناحیه
 • 5- پرداخت فیش
 • 6- صدور مجوز

راهنمای مراجعین حفاری

 • 1- ثبت درخواست در سامانه و دریافت کد رهگیری
 • 2.مراجعه به منطقه و ارائه کد رهگیری
 • 3.استعلام از شهرسازی توسط منطقه
 • 4.بازدید از محل حفاری جهت تایید متراژ، پس از اعلام بلامانع توسط شهرسازی
 • 5.تهیه ی فیش
 • 6.صدور پیش نویس مجوز
 • 7.اخذ امضای پیمانکار / مرمت کار / مشاور طرح / نماینه شرکت خدماتی
 • 8.اخذ امضای معاون عمران و امضای شهردار منطقه و صدور مجوز نهایی

راهنمای مراجعین حفاری

پرداخت الکترونیکی عوارض

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری منطقه 3 می باشد

امروز : 1/11/1397 (هـ.ش)
برابر با 13 جمادى الاول 1440 (هـ.ق)
اذان صبح 05:42:32
طلوع آفتاب 07:11:38
اذان ظهر 12:15:33
غروب آفتاب 17:19:47
اذان مفرب 17:38:20

طول = 51/41 و عرض =35/7